Concert Sextet de violoncels


21 de febrer, a les 19:30h
C/ Sardenya 468

Sextet de violoncels
Lito Iglesias
Paula Sánchez
Laura Masferrer
Ferran Mitjans
Ignasi Ferrés       
Feliu Llobet


Programa:
D. GABRIELI: Ricercar 1. (Per a violoncel sol)
J. S. BACH: Suite I en Sol Major BWV 1007. (Per a violoncel sol)

G. F. HÄNDEL: Largo del concerto grosso op.3 núm.

D. POPPER: Requiem op. 66

W. THOMAS-MIFUNE: Petit tren.

Mariano MORES: Cafetín de Buenos Aires

Audició de violoncel i música de cambra

Audició de violoncel i música de cambra
Dimecres 13 de febrer de 2013, a les 17h. Sala Vermella.